Wij hebben uw donatie hard nodig!

Draag uw steentje bij en help hiermee het leed te verlichten van behoeftigen..

Klik hier!

Stichting Racha

Daar waar anderen stoppen, gaan wij verder Opgericht in 2013, Stichting Racha is een non-profit liefdadigheidsorganisatie dat zich inzet voor de vluchtelingen en inwoners van conflictgebieden op medisch gebied. De stichting blijft buiten de politieke en economische conflictsfeer. We handelen in overeenstemming met de universeel erkende humanitaire principes en waarden en in volledige naleving van de regels en het reglement van de Nederlandse liefdadigheidswetgeving. - Alle door ons aangeschafte ambulances worden na aankoop ontdaan van alle kenmerken van de Nederlandse ambulance huisstijl. Er gaat derhalve geen ambulance de Nederlandse grens over nog voorzien van de Nederlandse ambulance huisstijl. -

Ambulance project

Ambulance project Het ambulance project als onderdeel van een medisch campagne begon in december 2013…